Rekorderne i klubben

På dette opslag kan du se en oversigt over Atléticas klubrekorder indenfor de forskellige discipliner i atletik.

For ungdom og seniorgrupperne er der resultater i næsten alle atletikkens discipliner, mens der for veteranernes vedkommende er løb.

Oversigten er en nyrevideret og opdateret udgave af de rekorder, man har registreret gennem klubbens historie. Det er ikke umuligt, at der findes rekorder, som ikke er registreret her.

Såfremt du er vidende om resultater i de discipliner, hvor der ikke er noteret nogen rekord, eller du kender til resultater (måske dine egne??), der er bedre end de registrerede, hører jeg gerne fra dig, så vi kan få gjort statistikken så god og rigtig som muligt.

Søren Schultz Clausen.
E-mail-adresse: soerenc67@hotmail.com

Atlética   Fussingvej 65   8700 Horsens