Deltagelse i DAF og DGI stævner og arrangementer

Som bekendt er begrebet ”Aktive” ikke længere relevant i Atlética. Princippet om at

man mod et højere kontingent kan deltage i DGIs og DAFs stævner og

arrangementer på klubbens regning bortfaldt med implementeringen af den

nuværende kontingent struktur, som blev vedtaget på Generalforsamlingen for et

par år siden.

Dette betyder samtidigt at man som klubmedlem selv er ansvarlig for at tilmelde sig

og betale for DAFs og DGIs arrangementer, hvis man ønsker at deltage.

Dette gøres på de to foreningers hjemmesider:

http://dansk-atletik.dk eller https://www.dgi.dk

Det er relativt ukompliceret, men husk at melde jer til som Atlética løbere, og husk

at henvise til jer selv vedr. betalingen. Erfaringsmæssigt kan der gå lang tid, før

regningen dukker op. Hvis regningen ender hos Atlética vil vores kasserer

videresende til det medlem, der har løbet.

Hvis man har lyst og evner til at koordinere en samlet tilmelding er man velkommen

til det. I givet fald – meld jer til bestyrelsen, og vi kommunikerer videre til

medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

Søren Schultz Clausen, Næstformand

Atlética   Fussingvej 65   8700 Horsens