Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling


27/4-2016

1. Valg af dirigent og referent.

2. Vedtægtsændringer

2.1. Vedtægtsændringer efter gennemgang af vedtægtsændring fra 11/11-

2015 ,se bilag 1.

2.2. Vedtægtsændringer vedrørende Tri afdelingen, se bilag 2.

3. Fremtidigt kontingent struktur pr. 1/1-2017, se bilag 3

4. Evt.

Bilag skal læses på den måde at alt med blå skrift er det nye, alt med gul skrift er det der skal væk.

 
Ekstra ordinær generalforsamling vil blive afholdt i Atléticas klubhus, dog med

forbehold ved mange tilmeldinger. Tilmelding gennem Atléticas hjemmeside

under menu ”Tilmeldinger”.

Tidspunkt Onsdag 27/4 kl. 18.30

Set

Ophængt 25/3-2016
Atlética   Fussingvej 65   8700 Horsens