Orienteringsløb Åbjergskoven 28 november 2015

Pou Lacour havde tilbudt sig som arrangør af træningen denne lørdag. Poul havde gjort et stort stykke arbejde før løbet, i form af at have været rundt ved samtlige faste o-poster i Åbjergskoven og i Bygholm Park og påføre et antal point som posten var værd. Vi blev delt op i hold således at der var mindst en på hvert hold som kunne læse kort. Herefter blev vi sendt ud i skoven med et minuts mellemrum, skiftevis til skoven og til partken. Vi var 6 hold bestående fra 1 til 4 løbere.

Det gjaldt om at samle flest mulige point på 75 minutter. Hvis man brugte mere end 75 minutter blev der trukket et ukendt antal point fra og vi vidste heller ikke på forhånd hvilke point de enkelte poster var værd.

Efter en periode med en del regn var dele af skoven meget fugtig og flere løbere nåede også en tur i mudderet og enkelte endte i en bæk, men alle nåede tilbage til klubhuset i god behold.

Da resultaterne blev gjort op viste det sig at Finn havde samlet i alt 142 point og blev vinder foran Frantz og Ole S med 140 point. På trediepladsen havde Carl Erik og Jens Erik  samlet 113 point. Herefter kom Thomas og Ole F med 105 point, Hans Martin og Henrik med 91 point og Ole M, Morten, Kurt og Vibeke med 88 point.

Da vi havde været i bad blev der serveret en kagemand, som Poul havde stået for

NEJ det var ikke fordi Poul havde fødselsdag, men blot fordi han ville bidrage til de gode lørdags træningspas, som vi efterhånden har fået lavet.

Tusinde tak til Poul Lacour.

Ole Sørensen

 

Atlética   Fussingvej 65   8700 Horsens